Jdi na obsah Jdi na menu
 


Montáž a instalace hydraulických hadic

19. 5. 2016

Montáž a instalace

Vzhledem k tomu, že instalace a montážní postupy se liší v závislosti na typu hadic, jejich velikosti, materiálu, z něhož jsou vyrobeny, i podle výrobce, uživatelé by měli dodržovat několik níže uvedených obecných zásad, které bývají v průběhu montáže a instalace často opomíjeny. Před zahájením montáže je nezbytné komponenty zkontrolovat, aby se zajistilo, že jsou pro použití řádně připraveny. Komponenty by měly být čisté a zkontrolované, zda nevykazují viditelné vady, protože mohou být ucpané, ohnuté, prasklé či jinak poškozené.

Při instalaci mějte na paměti maximální možné poloměry ohybu hadic, což stanovuje výrobce. Dojde-li při instalaci k ohnutí hadice nad stanovený rámec, je nutné ji vyměnit. Je třeba dbát na to, aby se hadice během instalace nekroutily. Hydraulické hadice jsou navrženy tak, že se mohou do jisté míry ohýbat i posouvat, nesmí se ale kroutit. Kroucení výrazným způsobem snižuje jejich provozní životnost. Po skončení instalace je třeba systém odvzdušnit a pak ho za účelem kontroly natlakovat na maximální provozní tlak. Během testování systému se nesmí personál zdržovat v potenciálně nebezpečných oblastech v jeho blízkosti.

Údržba

Výběr odpovídajících hadic a komponentů a jejich správná instalace jsou pro prodloužení provozní životnosti systému určující. Bez programu pravidelné údržby se však může životnost hadic výrazně snížit. Hadice se mohou poškodit a selhat, mnohdy bez předchozích indicií. Kontrola a výměna hadic a komponentů se obvykle stanovuje dle typu a významu aplikace, dále podle potenciálních rizik při případném selhání hadic a dle zkušeností s používáním hadic v obdobných aplikacích.

Typický preventivní program údržby zahrnuje vizuální prohlídku hadic, šroubení a montáže, pravidelné funkční zkoušky a plánované výměny komponentů. Při vizuální kontrole je nezbytné všechny hadice nebo komponenty, které vykazují některou z následujících vad, vyřadit z provozu a nahradit:

• Šroubení na hadici prokluzuje.

• Povrch hadice je poškozený, popraskaný, prořezaný nebo prodřený.

• Hadice je tvrdá, strnulá, popraskaná teplem nebo spálená.

• Šroubení jsou prasklá, poškozená nebo zkorodovaná.

• Spojovací komponenty nebo hadice netěsní.

• Hadice je zlomená, rozdrcená, zploštělá nebo zkroucená.

Práce s hydraulickou hadicí, spojkami a dalšími součástmi – ať již během instalace systému, jeho preventivní údržbě nebo při plánované výměně komponentů – vyžaduje mimořádnou opatrnost. Tekutá média pod vysokým tlakem mohou být nebezpečná a potenciálně i smrtelná. Před kontrolou hadic a komponentů se ujistěte, že je systém zbaven tlaku.

img.jpg

 

montaz_hadic.gif