Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výběr hadic a komponentů

19. 5. 2016

Výběr hadic a komponentů

Správný výběr hadic a koncovek zvýší účinnost a spolehlivost hydraulických systémů stejně jako usnadní jejich bezpečné a účinné navržení a použití. Tento proces umožní zajistit, že komponenty systému budou splňovat požadavky pro jeho předpokládané využití. Při výběru hadic a hydraulických koncovek je třeba zvážit následující faktory:

• Elektrická vodivost komponentů. Některé aplikace vyžadují, aby byly hadice nevodivé, u jiných je třeba, aby hadice i spojovací články byly vodivé, aby odváděly statickou elektřinu.

• Správná průřez hadice zajišťuje řádné proudění a průtokovou rychlost tlakové tekutiny systémem dle požadavků jeho aplikace. Velmi vysoké nebo nízké okolní teploty mohou mít nepříznivý vliv na povrchové i zpevňující materiály hadic, což vede ke snížení jejich životnosti.

• Na výběr hadic a ostatních komponentů má vliv i aplikace, pro niž jsou určeny. K dalším faktorům, které je třeba posoudit, patří veškeré příslušenství, povaha okolního prostředí, mechanické zátěže, vedení hadic, způsob montáže těsnění, blízkost zdrojů tepla (např. výfukové systémy) a možnosti oděru hadic.

• Každá hadice musí být kompatibilní s oleji, chemikáliemi i ostatními médii, jež daná aplikace používá, a stejně tak musí odpovídat prostředí, kde bude využívána. Kompatibilní musí být i vnitřní trubice hadice a její svrchní vrstva, spojovací díly a O-kroužky.

• Tlak musí být identifikován z hlediska pracovního tlaku i z hlediska jeho kolísání a výkyvů. Hodnota maximálního doporučeného pracovního tlaku v hadici musí být rovna nebo vyšší než maximální tlak v systému. Kolísání tlaku i krátkodobé špičky tlaku v systému musí být proto nižší než maximální pracovní tlak v hadici. Často se uvažuje způsobem, že pokud má hadice maximální povolený pracovní tlak 3 000 psi (20,84 MPa) a bezpečnostní faktor 4:1, lze ji použít v aplikacích s tlakem 4 000 psi (27,58 MPa), protože odpovídá mezím bezpečnostního faktoru. Obdobné úvahy však mohou vést k chybným rozhodnutím. Udávaný bezpečnostní faktor vypovídá o konstrukčním tlaku hadice (tlak je testován výrobcem) a nenaznačuje tudíž, že hadici lze použít v aplikacích s tlaky převyšujícími doporučený pracovní tlak.

Provozní podmínky systému, jako je jeho pracovní cyklus a tlakový ráz – impulz, je třeba vždy dobře posoudit a vyhodnotit.

Pracovní cyklus určuje, jak často dochází v hlavních okruzích aplikace k určitým činnostem, a impulzy určují extrémní dynamické kolísání tlaku. Správné pochopení pracovního cyklu a tlakových impulzů je rozhodující při specifikaci komponentů, kterými bude tlakové médium procházet.

Pro vysoké tlaky a dynamický provoz lze doporučit použití hadic vyztužených spirálou namísto hadic zpevněných drátovým opletem, přestože obě možnosti mohou splňovat ostatní kritéria dané aplikace. Krátké, rychlé tlakové impulzy urychlují opotřebování hadic a snižují tak jejich životnost. Za těchto podmínek by měly být v aplikaci použity hadice vyztužené spirálou.

 

Zdroj : udrzba podniku.cz

 

ahh.jpg